In samenwerking met Scalda verzorgen wij voor leerlingen (vanaf 16 jaar) die daartoe in staat worden geacht een Entree-opleiding. Dat is een opleiding die toeleidt naar een MBO-niveau 1 diploma.

Deze groep ontvangt twee en een halve dag onderwijs in onze school (in samenwerking met Scalda) en  loopt twee dagen stage (430 uur in een jaar). Aan het eind van het jaar, bij goed resultaat, ontvangt de leerling het doorstroomcertificaat en is toelaatbaar tot Scalda Start, waar in een half jaar het diploma niveau 1 kan worden behaald en de leerling dus versneld kan doorstromen naar niveau 2.

Welke leerlingen worden tot dit traject toegelaten? Dat zijn de kinderen die zich in goed verlopen stages bewezen hebben én zij dienen de vakken Nederlands en Rekenen/wiskunde op niveau 2F aan te kunnen.