Sinds 1 oktober 2014 maakt Het Bolwerk, tezamen met alle andere praktijkscholen van de Zeeuwse Stichting Maatwerk én de arbeidsmarktregio Zeeland (dat zijn alle samenwerkende gemeenten), gebruik van een subsidie die wordt verstrekt door “Europa”, een zgn. ESF-subsidie.

ESF+

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+).
Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of
vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.