Sinds 1 oktober 2014 maakt Het Bolwerk, tezamen met alle andere praktijkscholen van de Zeeuwse Stichting Maatwerk én de arbeidsmarktregio Zeeland (dat zijn alle samenwerkende gemeenten), gebruik van een subsidie die wordt verstrekt door “Europa”, een zgn. ESF-subsidie.

Via deze subsidie zijn wij in staat extra tijd en energie te steken in arbeidstoeleiding en stagebegeleiding, waardoor de kans op het verkrijgen van (duurzame) arbeid voor onze leerlingen fors toeneemt.