Stages vormen een essentieel onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Doelstelling van praktijkonderwijs is immers “van school met een baan”. Via stages ervaren kinderen wat het betekent om in een bedrijf te werken, wat er van ze verwacht wordt. En krijgen de leerlingen (beter) zicht op de richting die ze op willen, waar hun mogelijkheden én onmogelijkheden liggen.

We bouwen de stages op vanaf klas 2 via een voorbereidende stage in Zeeuws Werk, ons eigen AVC.

In klas 3, vanaf de herfstvakantie, gaan kinderen een tweetal “snuffelstages” lopen: één dag per week in een setting naar keuze. In de klassen 4 gaan de kinderen twee dagen per week op stage. Vaak een stage die te maken heeft met het gekozen profiel. In klas 5 gaan kinderen drie dagen per week op stage. Deze stages zijn veelal in de uitstroomrichting waarvoor is gekozen. Als kinderen hier nog een klas 6 volgen, lopen ze zo veel als maar mogelijk stage is. In de meeste gevallen is dat vier dagen per week.