Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister van kracht. In deze wet staat dat het bevoegd gezag, het schoolbestuur, in overleg met haar medewerkers een Professioneel Statuut opstelt. In dit statuut worden de zeggenschap en autonomie van individuele docenten geregeld, zodat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden zonder dat de school op detailniveau bepaalt hoe zij hun werk uitvoeren.

Klik hier om het statuut in te zien.