Het Bolwerk is wettelijk gehouden jaarlijks 1000 uur onderwijs te verzorgen. Van begin schooljaar tot einde schooljaar (2021-2022) is ruim 1030 uur geprogrammeerd. Daar zijn alle vrije dagen en vakantiedagen al vanaf gehaald. Kinderen die stages lopen, realiseren veel meer uren, omdat stagedagen vaak langer zijn dan schooldagen.

Ons lesrooster ziet er iedere dag als volgt uit:

08.30 – 09.45 uur: eerste lesblok (eerste en tweede lesuur)

09.45 – 10.00 uur: pauze

10.00 – 11.15 uur: tweede lesblok (derde en vierde lesuur)

11.15 – 11.30 uur: pauze

11.30 – 13.00 uur: derde lesblok (vijfde en zesde lesuur)

13.00 – 13.15 uur: pauze

13.15 – 14.30 uur: vierde lesblok (zevende en achtste lesuur)

(stagedagen kunnen afwijkende tijden hebben)