Praktijkonderwijs is een vorm van regulier voortgezet onderwijs. Het is bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die moeite hebben met leren en meer mogelijkheden hebben zich praktische vaardigheden eigen te maken. De schoolloopbaan eindigt met het diploma praktijkonderwijs.

Door een gevarieerd aanbod in theoretisch én praktisch onderwijs worden leerlingen voorbereid op een plaats in de maatschappij: zelfredzaamheid en arbeidstoeleiding zijn sleutelbegrippen.

Praktijkonderwijs is eindonderwijs. Dit houdt in dat leerlingen in principe na school gaan werken. Via uitgebreide stages worden de leerlingen daarop voorbereid en richting de arbeidsmarkt begeleid.  Leerlingen die het in zich hebben, kunnen doorstromen naar het MBO.