Binnen Het Bolwerk kennen we een tweedeling in vakken: theorie en praktijk. Deze onderdelen worden in een afwisselend rooster dagelijks tussen 8.30 en 14.30 uur aangeboden.

De volgende theoretische vakken worden aangeboden:

 • Nederlandse taal (technisch en begrijpend lezen, spelling, grammatica en woordenschat)
 • Rekenen/wiskunde
 • Engels
 • Cultuur en maatschappij/Burgerschap
 • Praktijk en loopbaan
 • ICT
 • Sociale vaardigheden
 • Verkeersonderwijs (Het Bolwerk is deelnemer aan het VEVO project van de ROVZ)

 

De praktijkvakken in de onderbouw omvatten:

 • Houtbewerking
 • Metaalbewerking
 • Tuinbouw
 • Consumptief
 • Voorbereiding op zelfstandigheid (“woonkamer”)
 • Creatief

 

Vanaf klas drie wordt een profiel gekozen. Binnen de profielen worden de volgende praktijkvakken (al dan niet voor een certificaat) aangeboden (naast de vakken die hierboven zijn beschreven):

 • Houtbewerking/banktimmeren (certificaatopleiding)
 • Lassen MIG/MAG (NIL-diploma MBO niveau 1)
 • VCA (certificaatopleiding)
 • Werken in de metaal
 • Werken in de detailhandel (certificaatopleiding)
 • Werken in de keuken (certificaatopleiding)
 • Werken in de keuken + (certificaatopleiding)
 • Sociale hygiëne (certificaatopleiding)
 • Werken in het groen (sva 1 en 2-certificaten)
 • Verzorging (uiterlijke verzorging, kinderverzorging)
 • Autopoets

 

U kunt hier meer info over de profielkeuzes vinden