Op 1 augustus 2014 zijn de gezamenlijke VO-scholen op Walcheren gestart met “Passend Onderwijs”. Schooljaar 2013-2014 werd benut voor alle noodzakelijke voorbereidingen.

Wat houdt Passend Onderwijs in? Kortweg komt het erop neer dat de vier reguliere scholen voor voortgezet onderwijs op Walcheren (Scheldemondcollege, CSW en Nehalennia voor de niveau’s VMBO, Mavo, Havo, VWO en Het Bolwerk voor praktijkonderwijs) er verantwoordelijk voor worden dat er voor alle kinderen een dekkend onderwijsaanbod wordt verzorgd. Als dat niet kan in één van deze scholen zal een beroep worden gedaan op (speciale) voorzieningen als BVW (bovenschoolse voorziening Walcheren), Asteria College, OdyZee of de Klimopschool.

Alle scholen op Walcheren hebben hun aanbod, expertise en ondersteuningsmogelijkheden beschreven in een (school)ondersteuningsprofiel, SOP genaamd. U kunt het SOP van Het Bolwerk hieronder downloaden.