Schoolgids en schoolplan

Jaarlijks verschijnt een nieuwe schoolgids voor betreffend schooljaar. Daarin staan alle relevante zaken van de school, maar bijvoorbeeld ook het vakantierooster.

Uit kostenbesparing is ervoor gekozen deze niet meer jaarlijks te laten drukken, maar via de website te publiceren.

Klikt u hier om de schoolgids te downloaden.


In het schoolplan staan de plannen, op hoofdlijnen, die we voor de periode 2020-2024 hebben ontwikkeld. Klikt u hier om het schoolplan in te zien.